Sự kiện nổi bật

Quá trình bàn giao xe là một bước vô cùng quan trọng đối với đại lý ô tô. Nhằm khẳng định thương hiệu và tạo nên chất nổi bật riêng của NPP. Đồng thời, giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của buổi giao xe, giúp khách hàng lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong ngày tậu xế yêu về nhà.