Sự kiện nổi bật

" Thực hiện chủ chương của ban phòng chống dịch Covid", Mitsubishi Savico Quảng Nam xin thông báo "CHỈ BÁN XE MANG VỀ, KHÔNG BÁN XE NGỒI LẠI"
Trân trọng thông báo!