Sự kiện nổi bật

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định ô tô kinh doanh vận tải
Không phải xuất trình bảo hiểm xe khi lập Hồ sơ phương tiện:
Trường hợp không phải lập Hồ sơ phương tiện
Khai báo về việc kinh doanh vận tải
Có tem kiểm định riêng cho xe kinh doanh vận tải
Cùng Mitsubishi Savico Quảng Nam tìm hiểu chi tiết những thay đổi khi đi đăng kiểm ô tô từ 01/10/2021 có gì mới qua đường link bên dưới nhé: